دوستی با طبیعت

حفاظت از محیط زیست و پاکسازی آن از مسائل بسیار مهم جهان امروز است. آلودگی هوا، آب، خاک و از بین رفتن تنوع زیستی تهدیدهای جدی برای محیط زیست و سلامتی انسان است. بازیافت و استفاده مجدد از مواد قابل بازیافت نقش کلیدی در بحث یاد شده دارند، شرکت کوه ویسی در نظر دارد در این راستا برنامه بازیافت آفکوک را با کمک شما راه اندازی کند. در این برنامه با ارسال ۲۰ بسته از محصولات آفکوک، اکانت شما روی سایت برای خریدهای آتی شارژ خواهد شد. کافی است بسته های آف کوک را پس از استفاده جمع آوری نموده و در یک بسته پستی برای ما ارسال نمایید. به یاد داشته باشید شماره تماسی که هنگام خرید در سایت احراز نمودید بر روی بسته ذکر کنید.
Untitled design removebg preview - دوستی با طبیعت